top of page

Speakers corner

 

En demokratisk installation för alla som vill göra sin röst hörd. Vi har byggt en väderskyddad och vandalsäker mikrofon och installerat den i en talarstol som kan stå utomhus året runt. Högtalaren är inbyggd i talarstolen och volymen sätts så att talaren hörs klart och tydligt men utan att omgivningen störs. Det går även att koppla in sin musikspelare eller gitarr i en panel på sidan om man vill framföra ett musikaliskt budskap.

 

 

bottom of page