top of page

Projektormapping

 

Genom att projicera ett specialanpassat innehåll på tredimensionella objekt och maska bort all information utanför objektet kan vi skapa synvillor och vackra illusioner. Projektionen kan anpassas till befintliga objekt tex en husfasad eller en staty men vi kan också bygga former i olika storlekar att projicera på. Projektionen kan synkas till musik men bäst blir det med en special designad ljudproduktion. 

bottom of page