top of page

Hångelbänken

Bänken har två handtag i ledande material och mäter det elektriska motståndet mellan handtagen. En skylt uppmanar besökarna att ta på handtagen och hålla varandra i händerna. Så fort besökarnas händer vidrör varandra tänds ett rött sken upp runt bänken eller i ett träd eller fasader bredvid och en melodi spelas upp. Så fort kontakten bryts tystnar melodin och ljuset släcks. Ljuset och mellodin förändras beroende på hur hårt man håller i den andres hand. Bäst kopplingsförmåga får man genom att kyssas.

Under 2016 var bänken i Luleå och Eskilstuna där den var mycket uppskattad. Här är en film från Eskilstuna

bottom of page